Cooijmans KLokken

Oude en Antieke
Klokken

Taxatie

Sinds 1993 is Frans beëdigd taxateur in antieke klokken en horloges. Hij deed met goed gevolg examen en er werd hem een Akte van Beëdiging verleend in 1996. Deze is in 2001 verlengt tot 2005. Echter in 2002 is van overheidswegen het taxateurschap vrijgegeven.

Klik hier om de akte van beëdinging te bekijken.

Taxaties worden gedaan ten behoeve van af te sluiten inboedel- en/of andere verzekering, ter voldoe­ning aan Art. 275 Wetboek van Koophan­del.

Tevens bij schades of boedelscheiding, maar ook als u als executeur-testamentair bent aangesteld, als u een verklaring van erfrecht hebt verkregen via uw notaris of van het kantongerecht, kunt u op onze expertise rekenen.

Een taxatie kan worden uitgevoerd na het maken van een afspraak per telefoon, mail of in de winkel. U kunt de antieke klok die getaxeerd moet worden meenemen naar onze winkel. Taxaties aan de hand van foto's is beperkt mogelijk.

In overleg wordt bepaald of u voldoende heeft aan alleen een bedrag of dat er een schriftelijke taxatie nodig is. Een eenvoudige taxatie in de vorm van een bedrag kost minimale 25,- euro.

In een schriftelijke taxatierapport wordt uw antieke klok nauwkeurig omschreven, de leeftijd bepaald en de waarde genoemd. Een schriftelijke taxatie kost 75,- euro, exclusief indien nodig extra kosten voor bijvoorbeeld archiefwerk.