Cooijmans KLokken

Oude en Antieke
Klokken

Restauratie

Vanzelfsprekend kunt u ook bij “Cooijmans Antieke Klokken” terecht voor reparatie en restauratie van reeds in uw bezit zijnde oude en antieke klokken.

Onder restauratie wordt verstaan: het in oorspronkelijke, werkende staat terugbrengen of behouden van de antieke klok. Het is niet altijd mogelijk om dat met originele onderdelen te doen, eenvoudig omdat ze verloren zijn geraakt.

Er werd lang niet altijd zachtzinnig met antieke klokken omgesprongen en er werd nogal eens gesloopt en weggegooid. Maar we zijn erg zuinig op wat er overgebleven is. Er is voldoende materiaal zoals foto's, tekeningen en beschrijvingen van soortgelijke klokken voorhanden om met grote precisie de oorspronkelijke onderdelen te reconstrueren en/of te herstellen.

Het restaureren vergt zeer veel tijd. Elk deukje en krasje, vertellen hun eigen verhaal.

Restaureren lijkt dan vaak op puzzelen en er moet veel speurwerk verricht worden. Maar ook bij antieke klokken heeft de gevoelswaarde een grote rol gespeeld voor het behoud. Daar hebben we het immers aan te danken dat deze kostbare klokken bewaard zijn gebleven en soms door overerving gedurende eeuwen in dezelfde familie bleven.

Voor het buitenwerk zoals b.v. houten klokkasten en schilderingen werken we nauw samen met andere specialisten op die gebieden.

Antieke klokken dateren doorgaans van voor 1850. Rond dit jaartal kwam de industrialisatie op gang en werden ook klokken in serie vervaardigd. Hierbij zijn natuurlijk ook prachtige exemplaren. Denk maar eens aan onze Friese staartklok, om een voorbeeld te noemen. Vanaf ca. 1800 tot op heden worden deze klokken op dezelfde wijze gemaakt.

Geschiedkundig zijn de in serie vervaardigde klokken minder interessant. Deze klokken hebben voor de bezitter vaak meer een gevoelswaarde dan dat ze een grote economische waarde vertegenwoordigen. De restauratie geeft dan ook meestal weinig problemen omdat er veel bekend is van deze klokken. Anders is dat met historische en zeer oude klokken uit de 17e, 18e of zelfs 16e eeuw.

Wanneer u bij ons, “Cooijmans Antieke Klokken”, een antieke klok koopt krijgt u er een “Certificaat van echtheid” bij. Dit is een document waarin de klok in alle eerlijkheid omschreven wordt en waarin aangetekend wordt dat het uurwerk, de wijzerplaat en de kast bij elkaar horen en uit een bepaalde tijd dateren. Op door ons uitgevoerde reparaties en restauraties geven we 5 jaar garantie.

Uw kostbare klok heeft zo eens in de 5 à 10 jaar ook onderhoud en zorg nodig, liefst een onderhoud uitgevoerd door een specialist. Het voorkomt dat u bij verwaarlozing dure restauraties moet laten verrichten.